Over Dromen2040

Dromen en Omgevingsvisie

Van half december 2018 tot en met 8 maart verzamelen we de toekomstdromen van Zaanstad. Zaankanters kunnen op verschillende manieren hun dromen over de toekomst van de stad met ons delen: door het schrijven van speciale 'kerstkaarten, het delen van een goed gesprek tussen jong en oud of door het spelen van het dilemmaspel.

Zaanse omgevingsvisie 2040

De dromen zijn één van de bronnen die de gemeente gebruikt om de Zaanse Omgevingsvisie 2040 verder in te vullen. In die visie staat wat voor een stad we in 2040 willen zijn. De visie gaat over de leefomgeving. Dus over dingen als de bebouwing, de voorzieningen, het vervoer, maar ook de inrichting van de openbare ruimte en de veiligheid van de lucht die we inademen. In zo’n visie moeten we keuzes maken. Daarom is het belangrijk om te weten wat u écht belangrijk vindt.

We lezen alle dromen met aandacht en kijken welke dromen vaak voorkomen. Die nemen we mee in de ontwikkeling van een Omgevingsvisie voor Zaanstad 2040. Dat doen we ook met de uitkomsten van het dilemmaspel en de terugkoppelingen van de gesprekken. Op deze website kunt u lezen welke dromen we hebben opgehaald en hoe we ze verder verwerken.

De Zaanse Omgevingsvisie is eind 2020 gereed. Heel veel mensen, waaronder bewoners, ondernemers, maar ook andere partners in de regio, zoals de GGD en het waterschap, denken daarover mee.

Met ingang van de Omgevingswet in 2021 moet elke gemeente zo’n visie hebben. Wilt u meer weten over wat de Omgevingsvisie precies is, waarom het belangrijk is om een visie te hebben en hoe deze tot stand komt? Kijk dan op onze aparte webpagina over de omgevingsvisie.


afbeelding dromen2040

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl