Toelichting Dilemmaspel

 

Het dilemmaspel is door de gemeente Zaanstad specifiek ontwikkeld om gericht jongeren te bereiken op het onderwerp Omgevingsvisie. Het meet welke van de zes opgaven uit de Omgevingsvisie (economie, duurzaamheid, verstedelijking, kansengelijkheid, veiligheid en gezondheid) mensen het belangrijkst vinden als ze moéten kiezen.

Het spel is losjes gebaseerd op de onder jongeren populaire website www.dilemmaopdinsdag.nl De dilemma’s zijn extreem en vergezocht geformuleerd. Het gaat er dus niet om dat dit reële dilemma’s zijn en of de gemeente er wel/niet over gaat; het gaat om de waardering van de opgaven waar de dilemma’s aan gekoppeld zijn.

Uit een intern onderzoek naar eerdere participatietrajecten kwam duidelijk naar voren dat jongeren onvoldoende worden bereikt. De makers hebben daarnaast hun licht opgestoken bij jongerenorganisatie Raaz over wat nodig is om jongeren bij participatie te betrekken. Daar kwam duidelijk uit naar voren dat jongeren betrokken willen worden op een manier die prikkelt en leuk is. Het spel zelf is vervolgens met een groep trainees van de gemeente Zaanstad (allen in de twintig) gespeeld. Zij reageerden zeer positief op het spel. Ze vonden het leuk en gaven ook aan dat de uitkomst daadwerkelijk overeenkomt met de opgaven die ze echt belangrijk vinden.

In het spel wordt – voordat de uitslag in beeld verschijnt – gevraagd welke twee opgaven mensen zelf het belangrijkste vinden. Vervolgens wordt de uitslag gepresenteerd en nog eens gevraagd of ze het eens zijn met de uitkomst. De afdeling Onderzoek van de gemeente heeft meegedacht over hoe het spel zo ingericht kan worden dat het meet wat het moet meten. De wisseling van dilemma’s per speler en het toevoegen van de controlevragen aan het eind vergroten de betrouwbaarheid van het spel.

Het blijkt dat van de ruim 750 mensen die inmiddels het spel hebben gespeeld (dd. 3 januari), het overgrote deel aangeeft dat de opgaven die als belangrijkste uit het spel komen, overeenkomen met wat ze daadwerkelijk belangrijk vinden. Bovendien is 22 procent van de mensen die tot nu toe het spel gespeeld hebben jonger dan 25 jaar. Daarmee zijn we er beter in geslaagd jongeren te bereiken dan in eerdere participatietrajecten in het stedelijk domein.

De dilemma’s zijn een onderdeel van wat we ophalen uit de stad. Mensen konden ook op verschillende plekken in de stad dromenkaarten invullen, waarop ze zelf konden verwoorden wat ze belangrijk vinden voor de toekomst. Een aantal schoolklassen is bezig met schoolprojecten, waarin ze nadenken over de stad/wijk van de toekomst en we nemen ook de belangrijkste uitkomsten mee van participatietrajecten die de afgelopen tijd zijn gedaan, zoals MAAK, Zaanse Geluiden, 150 dagen en de cultuurvisie. Daar halen we elementen uit die betrekking hebben op de toekomst. De resultaten van deze ‘dromenfase’ zullen aan de raad worden gepresenteerd en nemen we mee in de verdere ontwikkeling van de Omgevingsvisie.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl