Het dilemmaspel

Wat  vind men écht belangrijk voor de toekomst van de stad

Hoe ziet de stad er straks uit? Hoe verplaatsen we ons? Hoe wekken we onze energie op? Zijn we bestand tegen klimaatverandering? Hebben we straks nog platteland of is alles volgebouwd? Hoe gaan we als Zaankanters met elkaar om? Dat zijn allemaal ingewikkelde vragen waar de Zaanse Omgevingsvisie 2040 straks antwoord op moet geven.

Door middel van het dilemmaspel, dat gespeeld kon worden tot 20 januari, krijgen we meer inzicht in wat voor Zaankanters echt belangrijk is voor de toekomst van de stad. Ruim 800 keer is het dilemmaspel gespeeld! Het overgrote deel geeft aan dat de opgaven die als belangrijkste uit het spel komen, overeenkomen met wat ze daadwerkelijk belangrijk vinden. 

De dilemma’s zijn een onderdeel van wat we ophalen uit de stad. Ook via dromenkaarten en online kon men verwoorden wat men belangrijk vindt voor de toekomst. De resultaten van deze ‘dromenfase’ nemen we mee in de verdere ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Verstedelijking

Zaanstad groeit de komende jaren. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen en voorzieningen zijn? Hoe gaan we om met cultuurhistorie en openbare ruimte en de verhouding tussen stad en platteland? Hoe verplaatsen we ons straks?

Economie

Hoe zorgen we voor voldoende werkgelegenheid en een goede aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt? Wat voor soort werkgelegenheid willen we in Zaanstad?

Duurzaamheid

Hoe kunnen we voldoen aan de klimaatdoelstellingen? Zijn we klaar voor extreme hitte en regenval? Hoe gaan we onze energievoorziening vormgeven en wat doen we met afval?

Gezondheid

Hoe kan de inrichting van de stad bijdragen aan gezondheid van mensen? Hoe gaan we om met sportvoorzieningen?

Veiligheid

Hoe zorgen we dat het veilig is in de stad?

Kansengelijkheid

Hoe richten we de stad zo in dat iedereen dezelfde kansen heeft?

Voorbeeld plaatje dilemmaspel


Meer weten over het hoe en waarom van het dilemmaspel? Lees de toelichting.

Voorbeeld plaatje dilemmaspelHoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl